Grupa docelowa Menedżerowie, przedsiębiorcy, kierownicy, liderzy Cele szkolenia • wypracowanie strategii budowania pewności siebie, pozycji i autorytetu w grupie, • rozwój umiejętności w zakresie delegowania zadań, • rozwój umiejętności diagnozowania etapów rozwoju pracownika w oparciu o model Blancharda, • poznanie i przećwiczenie technik dot. zarządzania zmianą i czasem, • zapoznanie z prawami uczenia się dorosłych,…

Czytaj więcej →