Grupa docelowa Zespoły współpracujące, zespoły w zmianie Cele szkolenia • rozwijanie i doskonalenie kompetencji w zakresie pracy zespołowej i współpracy, • kształtowanie postawy otwartości na pomysły i punkt widzenia innych, • rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą, informacjami i doświadczeniem, • lansowanie współpracy jako formy efektywnej pracy zadaniowej. Korzyści Uczestnik po szkoleniu będzie znał: • role…

Czytaj więcej →