Wpisy z kategorii: Kadra Menedżerska

menadżer-coachem

Menadżer Coachem

Adresaci • Menedżerowie operacyjni średniego i wyższego szczebla • Właściciele firm • Menedżerowie sprzedaży Cele • Zwiększenie świadomości tego jak menedżer swoim zachowaniem wpływa na postawy pracowników. • Zwiększenie skuteczności wspierania rozwoju i motywacji pracowników. • Wzmocnienia odpowiedzialności i samodzielności członków zespołu, • Ćwiczenie rozmów pozwalających lepiej radzić sobie z trudnymi problemami w pracy z…

Czytaj więcej →

Komunikacja i funkcjonowanie efektywnego zespołu

Grupa docelowa Zespoły współpracujące, zespoły w zmianie Cele szkolenia • rozwijanie i doskonalenie kompetencji w zakresie pracy zespołowej i współpracy, • kształtowanie postawy otwartości na pomysły i punkt widzenia innych, • rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą, informacjami i doświadczeniem, • lansowanie współpracy jako formy efektywnej pracy zadaniowej. Korzyści Uczestnik po szkoleniu będzie znał: • role…

Czytaj więcej →

Rozwój umiejętności kierowania pracownikami

Grupa docelowa Menedżerowie, Kierownicy, oraz wszystkie osoby kierujące nawet 1 pracownikem Cele szkolenia Celem warsztatu jest pokazanie uczestnikom jak ważna jest rola lidera / kierownika zespołu w procesie zarządzania. To lider zespołu komunikuje cele, wartości, rozdziela zadania, deleguje uprawienia, zatem jednym słowem kieruje. To na nim spoczywa odpowiedzialność poinformowania pracowników, po co? Odpowiedź na to…

Czytaj więcej →

Ambasador Zmian

Grupa docelowa Menedżerowie, przedsiębiorcy, kierownicy, liderzy Cele szkolenia • wypracowanie strategii budowania pewności siebie, pozycji i autorytetu w grupie, • rozwój umiejętności w zakresie delegowania zadań, • rozwój umiejętności diagnozowania etapów rozwoju pracownika w oparciu o model Blancharda, • poznanie i przećwiczenie technik dot. zarządzania zmianą i czasem, • zapoznanie z prawami uczenia się dorosłych,…

Czytaj więcej →

Autoprezentacja i efektywne prezentacje sprzedażowe

Szkolenie dla osób, których praca zawodowa związana jest z szeroko pojętą sprzedażą i które chcą zdobyć lub uzupełnić wiedze z zakresu organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu. A także wszystkie osoby, które w swojej pracy wykorzystują prezentacje multimedialne oraz krótkie wystąpienia publiczne. Grupa docelowa • Przedstawiciele handlowi • Kierownicy zespołów sprzedażowych • Pracownicy biura…

Czytaj więcej →

Autoprezentacja i krótkie wystąpienia publiczne

Grupa docelowa Menedżerowie Właściciele firm, Pracownicy działu PR. Cele szkolenia • wskazanie czynników kreujących pozytywny wizerunek, • uświadomienie znaczenia stosowania zasad savoir vivre, • ćwiczenie umiejętności prezentacji przed grupą, • nabycie umiejętności profesjonalnej prezentacji, • nabycie umiejętności przygotowania efektywnej prezentacji. Korzyści Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie: • skutecznie komunikować się (werbalnie i niewerbalnie), •…

Czytaj więcej →

Back to Top

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress